This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

15 aprile 2021 - IV Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo

Date:

04/15/2021


15 aprile 2021 - IV Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo

 

ricerca ita

 

Care amiche e cari amici,

oggi, 15 aprile, celebriamo la IV Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, originata da un’iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La ricerca è per sua natura internazionale e non conosce confini: non esiste continente al mondo in cui l’attività scientifica non veda il contributo di ricercatori italiani.

Per l’occasione, abbiamo il piacere di condividere con voi i messaggi video del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio (https://t.co/WjKLcsssOd?amp=1) e della Dott.ssa Barbara Gallavotti, ricercatrice e nota divulgatrice scientifica: https://t.co/GuUGGQxYvR?amp=1.

Segnaliamo inoltre un contenuto prodotto in Slovenia per la Giornata: alla pagina web https://iiclubiana.esteri.it/iic_lubiana/it/gli_eventi/calendario/2021/04/iv-giornata-della-ricerca-italiana.html troverete i materiali video relativi al convegno virtuale Sicurezza alimentare ed etichettatura fronte-pacco: una risorsa informativa per una nutrizione sostenibile, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, d’intesa con Federalimentare e con la collaborazione dell’Ufficio ICE e dell’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia.

Quali strategie per la selezione di immagini di rapida identificazione (fronte-pacco), che rendano evidente ai consumatori l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari? Ne discutono, presentando la proposta italiana (NutrInform Battery), autorità ed esperti italiani e sloveni. Evento in lingua inglese.

Vi auguriamo buona visione!

---

Drage prijateljice in dragi prijatelji,

danes, 15. aprila, obeležujemo 4. Dan italijanskega raziskovanja v svetu. Zasnovan je bil na pobudo Ministrstva za univerzo in raziskovanje s podporo Ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje. Raziskovanje je po svoji naravi mednarodno in ne pozna meja: ne obstaja celina sveta, kjer znanstveno raziskovanje ne bi poznalo prispevka italijanskih raziskovalcev.

Ob tej priložnosti z veseljem z vami delimo video sporočilo ministra za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Luigija Di Maia (https://t.co/WjKLcsssOd?amp=1) in raziskovalke in popularizatorice znanosti dr. Barbare Gallavotti: https://t.co/GuUGGQxYvR?amp=1.

Opozarjamo tudi na vsebino nastalo v Sloveniji ob Dnevu raziskovanja: na spletni strani https://iiclubiana.esteri.it/iic_lubiana/sl/gli_eventi/calendario/2021/04/iv-giornata-della-ricerca-italiana.html najdete video gradivo iz virtualnega simpozija »Food safety & Front of Pack labelling: an informative resource for a sustainable nutrition”, ki ga je organiziralo Italijansko veleposlaništvo v Ljubljani v dogovoru z združenjem Federalimentare in v sodelovanju z Agencijo ICE in Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji.

Katere so strategije za izbor slikovnega gradiva za hitro identifikacijo (na licu embalaže), ki potrošniku jasno poda nutricionistično označbo prehranskih izdelkov? O tem ob predstavitvi italijanskega predloga (NutrInform Battery) razpravljajo italijanski in slovenski predstavniki oblasti in poznavalci. V angleškem jeziku.

Želimo vam prijeten ogled!

Istituto Italiano di Cultura di Lubiana
Breg 12 – 1000 Lubiana – Slovenia
Tel. 00386 1 2415646


778