Ta stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljših izkušenj. Za nadaljevanje sprejmite uporabo piškotkov OK

INPS - NUOVE PROROGHE DEL TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DELL'"ESISTENZA IN VITA"

Datum:

02/02/0


INPS - NUOVE PROROGHE DEL TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DELL'

In considerazione dell'emergenza sanitaria internazionale causata dall’epidemia di Covid-19 tuttora in corso, l'INPS ha condiviso con Citibank la proroga del termine del processo di verifica dell'esistenza in vita di coloro che riscuotono le pensioni all'estero, a modifica di quello precedentemente stabilito.

Verifiche di esistenza in vita in corso

Il termine inizialmente previsto a febbraio 2021 è stato differito al 7 maggio 2021.

Qualora il processo di verifica non fosse portato a termine entro la nuova data indicata del 7 maggio 2021, il pagamento della rata di giugno 2021 avverrebbe in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 giugno 2021, il pagamento della pensione sarebbe sospeso dalla banca a partire dalla successiva rata di luglio 2021.

Verifiche di esistenza in vita per il periodo 2020-2021

Sempre in accordo con Citibank, l'INPS ha deciso di differire di quattro mesi l'avvio della campagna di verifica, programmato a gennaio 2021. Pertanto, Citibank avvierà la spedizione dei moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita la prima settimana di maggio 2021 e i moduli dovranno essere restituiti alla banca entro il 7 settembre 2021.

Qualora il processo di verifica non fosse completato entro il termine fissato, il pagamento della rata di ottobre 2021 avverrebbe in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 ottobre 2021, il pagamento della pensione sarebbe sospeso dalla banca a partire dalla successiva rata di novembre 2021.   

INPS – NOVO PODALJŠANJE TERMINA ZA POTRDILA O ŽIVETJU

Glede na izredne razmere v svetu zaradi epidemije Covid-19 je italijanski pokojninski zavod INPS, skupaj s Civibank, podaljšal termin za preverjanje, ali še živijo prejemniki pokojnin v tujini; hkrati je spremenil pred tem postavljeni rok.

Preverjanje živetja, ki še poteka

Prvotni termin (februar 2021) je bil podaljšan do 7. maja 2021

V primeru, da bi se postopek preverjanja ne zaključil do novega datuma (7. maja 2021), se bo izplačilo obroka za junij 2021 opravilo v gotovini v poslovalnicah Western Union; v primeru, da bi ne prišlo do osebnega dviga oziroma predložitve potrdila o živetju do 19. junija 2021, bo banka prekinila izplačevanje pokojnin od naslednjega obroka, julija 2021.

Preverjanje za obdobje 2020-2021

Vedno v dogovoru s Citibank, je INPS sklenil, da podaljša za štiri mesece čas preverjanja, ki je bil načrtovan za januar 2021. Zato bo Civibank začel pošiljati obrazce o potrdilih o živetju prvi teden maja 2021; obrazce bo potrebno vrniti banki do 7. septembra 2021.
V primeru, da bi se postopek preverjanja ne zaključil do za to določenega termina, se bo izplačilo obroka oktobra 2021 opravilo v gotovini v poslovalnicah Western Union; v primeru, da bi ne prišlo do osebnega dviga oziroma predložitve potrdila o živetju do 19. oktobra 2021, bo banka prekinila izplačevanje pokojnin od naslednjega obroka, novembra 2021.

 


767