Ta stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljših izkušenj. Za nadaljevanje sprejmite uporabo piškotkov OK

Izredne razmere ob epidemiji COVID-19 (koronavirus)

 

Izredne razmere ob epidemiji COVID-19 (koronavirus)

 

VSTOP V ITALIJO

Odredba italijanskega ministrstva za zdravje 18.6.2021, v veljavi od 21.6.2021, določa, da osebe, ki vstopajo v Italijo iz držav, navedenih v seznamu C (med temi je tudi Slovenija), ne glede na čas, ko ostanejo na italijanskem ozemlju, morajo:

1) predložiti zeleno potrdilo COVID-19, izdano v smislu zakonskega odloka št. 52 z dne 22. aprila 2021 in uredb EU 2021/953 in 2021/954 (s področja EU Digital Covid Certificate), iz katerih izhaja:

- da so te osebe že vsaj 14 dni zaključile cepljenje proti SARS-CoV-2;

- da so prebolele COVID-19 (potrdilo o prebolevnosti velja 180 dni od datuma prvega pozitivnega izvida);

- da imajo negativni izvid na molekularni ali antigenski test, opravljen največ 48 ur pred vstopom v Italijo. Otrokom,
mlajšim od šestih let, ni potrebno opraviti testa pred odhodom:

2) izpolniti obrazec Passenger Locator Form - Modulo di localizzazione digitale že pred vstopom v Italijo. Obrazec nadomešča samoizjavo za prevoznika. Prebivalcem obmejnega območja ni potrebno izpolniti spletnega obrazca.

Potrdilo o zaključku cepljenja se nanaša na enega od štirih cepiv, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila: Comirnaty oz. Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson&Johnson).
Nadaljnje informacije so na voljo v pogostih vprašanjih v zvezi s cepivi proti Covid-19.

Potrdila morajo biti predložena v enem od naslednjih jezikov: italijanščini, angleščini, francoščini ali španščini.

Za zeleno potrdilo so mišljena:

-italijanska zelena potrdila o cepljenju (opravljenem vsaj 14 dni prej), o prebolevnosti ali o negativnemu testu (opravljenem ne več kot 48 ur prej);

-zelena potrdila držav članic EU, enakovredna z italijanskimi;

-potrdila tujih držav izven EU, ki dokazujejo cepljenje (s cepivi, ki jih priznava Evropska agencija za zdravila), prebolevnost ali testiranje.

Mladoletne osebe:

-osebe med dopolnjenim 6. letom in nedopolnjenimi 18. leti, v primeru, da potujejo s staršem/spremljevalcem z zelenim potrdilom, niso podvržene karanteni; morajo pa opraviti testiranje, če je tako določeno za vstop v Italijo:

-osebe, mlajše od 6. let, morajo opraviti test; v primeru, da potujejo s staršem/spremljevalcem z zelenim potrdilom, niso podvržene karanteni.

Nadaljnje informacije in informacije o vstopu iz drugih držav oziroma bivanju/tranzitu v drugih državah v preteklih 14 dneh so na voljo na naslednjih spletnih straneh:

-spletna stran italijanske vlade

-spletna stran Viaggiare Sicuri italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggioV (gl. predvsem seznam C in izjeme).

-Passenger Locator Form v digitalni obliki, na podlagi navodil, navedenih v Okrožnici ministrstva za zdravje in Obrazložitvah, s tem da se bo moral povezati na spletno stran https://app.euplf.eu/#/

Odredba italijanskega ministrstva za zdravje 2. junija 2021 predvideva, da so izvzete od predložitve negativnega izvida brisa, do 48 ur, osebe, ki vstopajo na italijansko ozemlje iz krajev stalnega oz. začasnega ipd. bivanja v tujini, oddaljenih ne več kot 60 kilometrov, in sicer za ne več kot 24 ur. Pri tem ni potrebno izpolniti obrazca Passenger Locator Form (gl. zgornjo vsebino).

 

VSTOP V SLOVENIJO IZ ITALIJE

9. julija 2021 je bil objavljen odlok slovenske vlade o pogojih za vstop v državo. Odlok je bil dopolnjen 14.7.2021 in 22.7.2021 in je vstopil v veljavo 15. julija. Za vstop v državo je predvidena karantena na domu, razen če zainteresirana ne predloži enega od naslednjih potrdil: negativni izvid na covid test, opravljen ne dlje od 48 ur (hitri test) ali 72 ur (PCR test), zdravniško potrdilo o prebolevnosti, ki ni starejše od šestih mesecev ali pa potrdilo o cepljenju (na primer evropski Green Pass) v tiskani ali digitalni obliki.

Dosedanje izjeme pri vstopu meje so se zmanjšale, predvidene pa so za osebe, ki so napotene za opravljanje nalog v sektorju  mednarodnega prevoza; za osebe, ki potujejo v tranzitu čez Slovenijo in jo zapustijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu; za otroka, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj osebo, ki ima enega od zgoraj navedenih potrdil; za dvolastnika ali najemniku zemljišča v obmejnem območju; čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja in ki ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte
Republike Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje. Odlok predvideva, da še naprej veljajo kontrolne točke na letališčih, pristaniščih in železniškem prometu.

Ostale izjeme v zvezi s karanteno in predložitvijo negativnega testa so naštete v pogostih vprašanjih (FAQ) na spletni strani veleposlaništva in na spletni strani slovenske vlade. LINK

Potrdila o cepljenju so lahko: že izpolnjeni dokument proizvajalca cepiva ali vpis v knjižico o cepljenju ali pa potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi na kartončku, ki ga oseba prejme ob cepljenju).

Poleg potrdil v slovenskem jeziku so veljavna tudi potrdila v jezikih narodnih manjšin (italijanske in madžarske) na dvojezičnih območjih in državah, ki so priznane na podlagi konvencij ali dvostranskih sporazumov (Madžarska, Srbija). Svetujemo, da je dokumentacija opremljena s prevodom v angleški ali nemški jezik.

28. aprila 2021 so bile odpravljene kontrolne točke na cestnih mejnih prehodih z Italijo in Avstrijo. Še naprej ostajajo omejitve pri prestopanju meje z Madžarsko.

Od 12.4.2021 ne velja več prepoved gibanja oseb med 22:00 in 5:00.

Slovenska policija je pripravila aplikacijo Enter Slovenia, da bi omogočila bolj enostavno in transparentno potovanje v tujino in v Republiko Slovenijo. Namenjena je tistim, ki potujejo po Sloveniji, vstopajo vanjo zaradi tranzita ali pa zapustijo državo, ker spadajo v okvir izjem. Uporaba aplikacije ni obvezna, je zgolj pripomoček, ki služi potnikom, da lažje razumejo izjeme, ki jih z odloki določa Vlada Republike Slovenije.

Več informacij je na voljo na: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/107775-enter-slovenia-new-application-launched

Enter Slovenia  https://www.policija.si/enterslovenia/en

Za nadaljnje informacije: 

-pogosta vprašanja (FAQ) - gl. LINK

-spletna stran slovenske vlade z informacijami v italijanskem jeziku: https://www.gov.si/it/argomenti/sars-cov-2/

Veleposlaništvo Italije je v delovnem času dosegljivo na telefonskih številkah: +386 1 4262194; +386 1 4262320 e +386 1 4258659.

Izven delovnega časa pa je na razpolago telefonska številka za izredne primere: +386 41 736773. Lahko pa pošljete tudi e-mail na naslov: consolare.lubiana@esteri.it

DELOVANJE URADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


715