Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Prevodi in legalizacija (overitev) dokumentov

Akti in dokumenti, ki jih izdajajo slovenski državni organi, imajo veljavo v Italiji samo z legalizacijo (overitvijo podpisa) z apostille, ki se pridobi na Sodiščih Republike Slovenije (Slovenija je pristopila k haaški konvenciji 5. oktobra 1961). Izjema so dokumenti, izdani na večjezičnih mednarodnih obrazcih in dokumenti, izdani na podlagi Uredbe EU 2016/1191, ki ne potrebujejo overitve oz. legalizacije z apostille.

Akte in dokumente, ki niso izdani na mednarodnih večjezičnih obrazcih, mora prevesti v italijanski jezik sodni tolmač. Tudi prevod se legalizira z apostille (overi se podpis sodnega tolmača na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije). Overitev lahko opravi tudi konzularni oddelek v primeru, da je sodni tolmač deponiral svoj podpis na Veleposlaništvu Italije v Ljubljani.

Seznam sodnih tolmačev

  1. februarja 2019 je stopila v veljavo Uredba (EU) 2016/1191, na podlagi katere na določenih dokumentih ni več obvezna apostille v Evropski uniji; le-ta poenostavlja formalnosti v zvezi z overitvijo kopij in prevodov. Uredba zadeva nekatere javne dokumente držav članic EU, kot so administrativni dokumenti, notarski akti, razsodbe in konzularne listine na nekaterih področjih. Med drugim uvaja tudi standardne večjezične obrazce z opcijsko izbiro jezika v vse uradnih jezikih EU.